Navigation
Pernilla Laurin - Unionen

Unionen, en sponsor som vill förbättra arbetslivet

Fackförbundet Unionen var Gold Coast sponsor till WebCoast redan 2013, men nu kliver de in i den största lokalen och projektledaren Pernilla Laurin tycker att grundidén om att deltagarna tillsammans skapar konferensen är ett bra initiativ som kan leda till utveckling av både människor och arbetsplatser i Göteborg.

Kan du berätta lite om Unionens historik samt var ni står idag?

För snart sex år sedan bestämde sig två fackförbund för att bilda ett nytt, Unionen. Idag har vi över en halv miljon medlemmar i det privata näringslivet, är Sveriges största chefsförbund och organiserar även egenföretagare utan anställda. Vi vill vara ett förbund som tror på att allt kan bli bättre, och fokuserar kraften på tre hjärtefrågor som kommer att förbättra arbetslivet;

  • Fler och bättre jobb: Unionen tror att högre löner, bättre villkor och ökad välfärd skapas genom ekonomisk tillväxt och företag som är globalt konkurrenskraftiga. Då behövs också investeringar i infrastruktur och forskning och andra innovationsstödjande insatser liksom kompetenta medarbetare.
  • Balans i arbetslivet: Tjänstemännen trivs på jobbet men jobbet leder också till stress. Stora förändringar i arbetslivet, främst till följd av teknikutveckling, har lett till ett gränslöst arbetsliv där det är svårt att hitta balansen mellan arbetsliv och fritid. Vi ska orka hela arbetslivet, och då behövs satsningar på arbetsmiljö både från företagen och samhället.
  • Kompetens ger kraft: Näringslivet och arbetslivet är i ständig förändring. Det kräver medarbetare med rätt kompetens vid rätt tillfälle och som är trygga nog att våga byta jobb. Vi vet att det leder till rörlighet på arbetsmarkanden och mer framgångsrika företag.

Varför är WebCoast något ni vill sponsra och delta i?

Det är en bra arena för oss att föra dialog med medlemmar och icke medlemmar om vilka frågor som är viktiga för dem i sitt arbetsliv. Själva grundidén om att deltagarna tillsammans skapar konferensen och att alla delar med sig är en väldigt tilltalande form och vi vill såklart uppmuntra bra initiativ som kan leda till utveckling av både människor och arbetsplatser i Göteborg.

På vilket sätt jobbar ni med kommunikation på internet?

Det ser väldigt olika ut på central och regional nivå. Förhoppningsvis kan vi få vår marknadschef Fredrik Nilsson att komma och berätta om Unionens digitala resa. I Göteborg finns vi på Facebook och Twitter.

Vad kommer ni att dela med er av för kunskap under konferensen?

Utöver ovanstående så delar vi gärna med oss om vår kunskap kring hur du skapar kreativa arbetsplatser. Vår marknadschef Fredrik Nilsson kommer att prata om Unionens digitala resa, och pressansvarig Jennie Zetterström om vårt arbete med ”den lilla strejken med den stora betydelsen”.

Vad skulle ni vilja lära er mer om under konferensen?

Vill vill veta vad är viktigt i just ditt arbetsliv och vilka frågor som just nu viktiga i din bransch.

Foto: Jon Liinason

Ladda ned WebCoast-appen!

Ladda ner WebCoast-appen och få snabb och enkel tillgång till bland annat programmet. Du kan exempelvis spara ned ditt eget schema för helgen! Appen finns för båda iOS och Android i respektive App Store.

  • Tillgänglig på App Store
  • Hämta på Google Play
WebCoast Appen