Navigation
Pernilla Laurin_Unionen_guldsponsor

Unionen: Tillsammans kan vi få krafter utöver det vanliga

Unionen är Gold Coast Sponsor för WebCoast 2013. Vi träffade Pernilla Laurin, projektledare för Unionen Göteborgs satsning på Lindholmen, för att diskutera WebCoast.

Berätta om verksamheten

Unionen är ett fackförbund för tjänstemän i privat sektor. Vi vänder oss till både stora och små företag, och vill att alla på samma arbetsplats skall kunna vara med i samma fackförbund, oavsett yrkeskategori. Vi är partipolitiskt obundna. Vi har några hjärtefrågor som vi kämpar för:

  • Balans i tid
  • Bra jobb ska löna sig (dvs att vi kämpar för bra lönevillkor för våra medlemmar)
  • Ett utvecklande arbetsliv

Under våren öppnar vi ett nytt kontor just på Lindholmen, där WebCoast äger rum. Många av ”våra” branscher finns här, vi vill lättare kunna möta dessa människor. Men vi vill även ta chansen att hitta nya arenor.

Varför är ni med på WebCoast?

Mediebranschen är en bransch där vi vill nå ut bättre. Vi vill komma ut och möta potentiella medlemmar, men även få fler av våra befintliga medlemmar att engagera sig i förtroendeuppdrag. Vi vill få till en dialog om människors villkor i arbetslivet, vad de vill få ut av oss och vad de vill bidra med. Vi vill få inspiration till att fortsätta driva våra hjärtefrågor!

Sedan så gillar vi skarpt formen för WebCoast, det är genialt! Att dela med sig av idéer och bygga på med inspiration ligger helt i linje med den fackliga tanken.

Vad har ni för förväntningar?

Vi förväntar oss massor av spännande möten med personerna som är där! Vi vill kunna ge en positiv bild av vad ett modernt fackförbund gör idag, och bidra med vår kompetens.

Vad vill ni dela med er av på WebCoast?

Vi vill dela med oss av vår kunskap inom arbetsrättsliga villkor och ledarskapsfrågor.  Många av WebCoast besökare tror vi arbetar inom kreativa näringar och många som egenföretagare. Hur ser reglerna ut gentemot uppdragsgivare? Vad ska jag tänka på om kollektivavtal saknas? Vad ska jag tänka på om jag kombinerar anställningar med frilansuppdrag? Hur hittar jag en rimlig balans mellan arbete och fritid, som ger mer effektivitet och kreativitet?  Frågor som dessa vill vi diskutera.

Vad vill ni lära er av andra på WebCoast?

Sky is the limit! Vi tror förstås att varje individ kan lära oss något, det är mötet med människor som är det spännande. Men mer konkret så funderar vi på hur kommunikation på webben kan bidra till att utveckla och förenkla arbetslivet. Sedan vill vi även få en överblick vad gäller ny teknik, appar, nya strukturella lösningar m.m.

Hur agerar ni på webben, vad gäller den egna närvaron och interagerande med andra?

Vi finns absolut närvarande på webben, men vi har utvecklingspotential.  Vi driver debattbloggen Unionen Opinion som är mycket aktiv. Där duellbloggar vi ibland med våra motparter.

Även på Facebook och Twitter är vi mycket aktiva, exempelvis brukar vi twittra under pågående förhandlingar. Ett exempel är den stora SAS-krisen häromåret, då man kunde följa hela utvecklingsförloppet genom oss, många drabbade kände genom detta ett verkligt stort stöd.

 

 

Om Unionen

Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund med över 500000 medlemmar. Alla tjänstemän på arbetsplatsen kan vara med, oavsett yrkesroll. Unionen har också medlemskap för egenföretagare. Unionen driver följande hjärtefrågor: Balans i tid, Bra jobb ska löna sig och Ett utvecklande arbetsliv. Unionen Göteborg satsar nu extra resurser på Lindholmen, för att vara med och utveckla innovationskraften i företagen. Unionen har i år valt att bli Gold Coast Sponsor för WebCoast.   Läs mer om Unionen här.

Ladda ned WebCoast-appen!

Ladda ner WebCoast-appen och få snabb och enkel tillgång till bland annat programmet. Du kan exempelvis spara ned ditt eget schema för helgen! Appen finns för båda iOS och Android i respektive App Store.

  • Tillgänglig på App Store
  • Hämta på Google Play
WebCoast Appen