Navigation

Webdesign enligt två icke-designers

Bakom kulisserna på en god webbdesign.

Sophia och Erik berättar om vad som ligger bakom de design projekt de tillsammans jobbar med på kommunikationsbyrån Valentin & Byhr. De vänder sig i detta samtal till dem som är intresserade av design, varumärken och Arduino.

Ladda ned WebCoast-appen!

Ladda ner WebCoast-appen och få snabb och enkel tillgång till bland annat programmet. Du kan exempelvis spara ned ditt eget schema för helgen! Appen finns för båda iOS och Android i respektive App Store.

  • Tillgänglig på App Store
  • Hämta på Google Play
WebCoast Appen