Navigation

Smart Mobile Studio

Dag? 15 mars 2015
När? 09:00 - 09.40
Var? Kodamera (12 platser)
Vad?

Introduktion till utvecklingsverktyget Smart Mobile Studio. Utveckla avancerade HTML5/Javascript applikationer i Object Pascal. Demo av mitt projekt onlinemodeler.com

Om du är utvecklare är du speciellt välkommen!

Ladda ned WebCoast-appen!

Ladda ner WebCoast-appen och få snabb och enkel tillgång till bland annat programmet. Du kan exempelvis spara ned ditt eget schema för helgen! Appen finns för båda iOS och Android i respektive App Store.

  • Tillgänglig på App Store
  • Hämta på Google Play
WebCoast Appen