Navigation

Köplojalitet

Dag? 15 mars 2015
När? 10:30 - 10:50
Var? Lindholmen Science Park (50 platser)
Vem? C-GL Ekokalle
Vad?

Finns mycket att vinna genom samarbete i inköp och försäljning. Lite om världens mest utvecklade shoppingcommunity.

Ladda ned WebCoast-appen!

Ladda ner WebCoast-appen och få snabb och enkel tillgång till bland annat programmet. Du kan exempelvis spara ned ditt eget schema för helgen! Appen finns för båda iOS och Android i respektive App Store.

  • Tillgänglig på App Store
  • Hämta på Google Play
WebCoast Appen