Navigation

Idégenererings-workshop #journalistik

Dag? 14 mars 2015
När? 11:00 - 11:40
Var? .SE (50 platser)
Vad?

Min vän Agnes Arpi är frilans. Hon undrar hur man med nätverkssamhället, delandets ekonomi och moderna verktyg kan ersätta en REDAKTION. Redaktioner är nu förtiden clickbait-sajter. Hur kan moderna journalistik mellan oberoende journalister få finansiering, rättsskydd, källkoll, kunder mm. Jag har lovat att facilitera en idé workshop om framtidens journalistik.

Ladda ned WebCoast-appen!

Ladda ner WebCoast-appen och få snabb och enkel tillgång till bland annat programmet. Du kan exempelvis spara ned ditt eget schema för helgen! Appen finns för båda iOS och Android i respektive App Store.

  • Tillgänglig på App Store
  • Hämta på Google Play
WebCoast Appen