Navigation

Hur skapas en förhöjd kundupplevelse genom lärande marknadsorienterade organisationer?

Dag? 15 mars 2013
När? 13:00 - 17:00
Vem? Niklas Angmyr , Malin Friis-Liby
Vad?

Workshopledarna presenterar en plattform, berättar om olika case för att sedan gå vidare med diskussion och problemlösning i grupper.

 

Ladda ned WebCoast-appen!

Ladda ner WebCoast-appen och få snabb och enkel tillgång till bland annat programmet. Du kan exempelvis spara ned ditt eget schema för helgen! Appen finns för båda iOS och Android i respektive App Store.

  • Tillgänglig på App Store
  • Hämta på Google Play
WebCoast Appen