Navigation

Forskningsetik online

Dag? 15 mars 2015
När? 10:00 - 10:40
Var? AppSpotr (30 platser)
Vad?

Forska om vad som händer online? Ja!

Men vilka etiska frågor måste forskaren förhålla sig till?

Helena, doktorand som forskar online

Ladda ned WebCoast-appen!

Ladda ner WebCoast-appen och få snabb och enkel tillgång till bland annat programmet. Du kan exempelvis spara ned ditt eget schema för helgen! Appen finns för båda iOS och Android i respektive App Store.

  • Tillgänglig på App Store
  • Hämta på Google Play
WebCoast Appen