Navigation

(e)demokrati! Vad vill ni?

Dag? 16 mars 2013
När? 11:00 - 11:40
Vem? Markus Rytterkull
Vad?

Sverige idag: allmänna val, kan påverka vart 4:e år, svårt att påverka

Framtid: vi röstar själva, när vi vill, andra röstar åt oss, när vi vill, vi röstar ofta, via olika kanaler

Bra/Dåligt? Bra tycker jag, vad tycker du?

Upplägg: 10 min mina idéer, 20 minuter arbete i grupp, 10 min sammanfattning

Ladda ned WebCoast-appen!

Ladda ner WebCoast-appen och få snabb och enkel tillgång till bland annat programmet. Du kan exempelvis spara ned ditt eget schema för helgen! Appen finns för båda iOS och Android i respektive App Store.

  • Tillgänglig på App Store
  • Hämta på Google Play
WebCoast Appen