Navigation

Doing good business med Sociala Medier som verktyg

Nya trender och vad som sker inom Sociala Medier

Dag? 15 mars 2013
När? 13:00 - 15:30
Vem? Bert-Ola Bergstrand
Vad?

Under de senaste åren har fenomenet Samhällsentreprenörskap exploderat i intresse runtom i världen och har också börjat komma till Skandinavien. Genom sociala medier har nya mötesplatser, affärsmodeller, samt metoder utvecklats för att bygga ett hållbart samhälle. Workshopen fokuserar på den nya trenden och vad som sker på fältet.

Ladda ned WebCoast-appen!

Ladda ner WebCoast-appen och få snabb och enkel tillgång till bland annat programmet. Du kan exempelvis spara ned ditt eget schema för helgen! Appen finns för båda iOS och Android i respektive App Store.

  • Tillgänglig på App Store
  • Hämta på Google Play
WebCoast Appen