Navigation

Digital stress och digitalt välbefinnande

Diskutera Palorials definition.  Diskussionssession med Niklas Angmyr, Palorial.

0733-90 40 79

Mer info finns på http://www.palorial.com/sv/inledande-film-om-digital-stress/

Ladda ned WebCoast-appen!

Ladda ner WebCoast-appen och få snabb och enkel tillgång till bland annat programmet. Du kan exempelvis spara ned ditt eget schema för helgen! Appen finns för båda iOS och Android i respektive App Store.

  • Tillgänglig på App Store
  • Hämta på Google Play
WebCoast Appen