Navigation

Digital arbetsmiljö = vad är det och kan den förbättras?

Dag? 16 mars 2014
När? 11:00 - 11:40
Var? WordPress.com (60 platser)
Vem?
Vad?

Niklas Angemyr, Palorial, inleder och skissar på vad som skulle kunna vara huvudbeståndsdelar i en digital arbetsmiljö. Vi diskuterar hur en sådan kan utvecklas och förbättras med t ex avseende på digital stress, överfulla inboxar och digital effektivitet.

Ladda ned WebCoast-appen!

Ladda ner WebCoast-appen och få snabb och enkel tillgång till bland annat programmet. Du kan exempelvis spara ned ditt eget schema för helgen! Appen finns för båda iOS och Android i respektive App Store.

  • Tillgänglig på App Store
  • Hämta på Google Play
WebCoast Appen