Navigation

Det nya lärandet

Sessionen utforskar det nya lärandet. Det nya lärandet utgår från delning och utbyte i nätverk

Det blir relativt sett mindre viktigt att ha kunskap jämfört med förmågan att ta del av kunskap ur ett gigantiskt flöde av information.

Det nya lärandet har konsekvens för skola och arbete. Sessionen diskuterar fenomenet och konsekvenserna sam kommer möjligtvis fram till en definition

Ladda ned WebCoast-appen!

Ladda ner WebCoast-appen och få snabb och enkel tillgång till bland annat programmet. Du kan exempelvis spara ned ditt eget schema för helgen! Appen finns för båda iOS och Android i respektive App Store.

  • Tillgänglig på App Store
  • Hämta på Google Play
WebCoast Appen