Navigation

Delad kunskap

Dag? 14 mars 2015
När? 13:30 - 13:50
Var? Kodamera (12 platser)
Vem? Karin Ackerholm
Vad?

Hjälp mig:

Hur kan vi använda digitala kanaler för att ge FLER tillgång till verifierad kunskap och innovation.

Ladda ned WebCoast-appen!

Ladda ner WebCoast-appen och få snabb och enkel tillgång till bland annat programmet. Du kan exempelvis spara ned ditt eget schema för helgen! Appen finns för båda iOS och Android i respektive App Store.

  • Tillgänglig på App Store
  • Hämta på Google Play
WebCoast Appen