Navigation

Dags att tänka på @nastaresa

Dag? 17 mars 2013
När? 11:30 - 11:50
Vem? Martin Holmgren
Vad?

Innan vi tar ett tårdrypande farväl, vill jag gärna slå ett slag för kollektivtrafikens genom att visa mitt natthack: en resenavigator för vaneresenärer.

Kom och se hur du kan hitta resor och med ett klick. Vi kan prata lite om reseplanering också om nån är intresserad.

Ladda ned WebCoast-appen!

Ladda ner WebCoast-appen och få snabb och enkel tillgång till bland annat programmet. Du kan exempelvis spara ned ditt eget schema för helgen! Appen finns för båda iOS och Android i respektive App Store.

  • Tillgänglig på App Store
  • Hämta på Google Play
WebCoast Appen