Navigation
oderland-sponsor-webcoast-2013

Oderland: Vi hoppas på ett kreativt och tekniskt utbyte på alla plan

Oderland Webbhotell AB är Gold Coast Sponsor för WebCoast 2013. Vi träffade grundare och VD Jack Oderland och webbstrateg Jaanus Heeringson, för att höra deras tankar om WebCoast.

Berätta om verksamheten

Oderland Webbhotell AB har funnits sedan 1998 och hade då mest uppdrag för Ericsson. 2001 började vi även rikta oss mot andra företagskunder och mot privatkundsmarknaden och sedan 2005 ligger huvudkontoret i Kungsbacka. Då vi har funnits ganska länge har vi bevittnat många förändringar i branschen.
Från att kunderna i början endast hade fysiska servrar är virtualiseringen idag nästan total. Allt eftersom utvecklingen gått framåt och behoven därmed förändrats har vi även utökat de tjänster vi erbjuder.
De saker våra kunder uppskattar mest är flexibilitet, tillgänglighet samt joursupport som är öppen dygnet runt.

Varför är ni med på WebCoast?

Vi var intresserade redan förra året, och nu gör vi slag i saken. Vi är självklart med för att informera deltagarna om våra tjänster men framför allt för att hålla ett finger på pulsen hos våra kunder så att vi kan förbättra vår tjänsteportfölj ytterligare. Extra roligt är att WebCoast har en stark lokal anknytning – vi märker att även om vi konkurrerar på en global marknad uppskattar många kunder en lokal leverantör.

Sen arbetar vi ju själva också med e-handel, marknadsföring och sociala medier och vill ju naturligtvis bli ännu bättre på det. Vårt sälj, support, ja i princip allt sker ju idag över nätet. Därför är WebCoast ett bra tillfälle att förkovra oss och uppdatera oss på trender och inspireras till nya lösningar.

Vad har ni för förväntningar?

Vi hoppas på både ett kreativt och tekniskt utbyte på alla plan och självfallet vill vi ju att alla besökare ska få en positiv bild av oss som potentiell leverantör. Vi vill undersöka behoven av nya tjänster som vi kan erbjuda, både vad gäller support och tekniska lösningar.

Oderland

Foto: Sina Farhat

Vad vill ni dela med er av på WebCoast?

Då vi primärt arbetar med tekniken bakom tjänsterna tänkte vi bidra med information kring just hur man optimerar sina lösningar tekniskt när det kommer till bland annat svarstider, prestanda, optimering och stabilitet. Det spelar oftast ingen roll hur snygg eller väldesignad din sida är om den är långsam och trög. Sen har vi även personer som under många år jobbar professionellt med formgivning, utveckling, interaktionsdesign mm.

Vad vill ni lära er av andra på WebCoast?

Vi vill ju skapa oss en uppfattning om vilka framtida behov vi kommer att kunna fylla hos våra kunder. Oderland har ju valt kvalitetsspåret med stabila, högpresterande och avancerade produkter och vi behöver ständigt förnya vårt erbjudande för att behålla vår position på marknaden. WebCoast ger oss ett utmärkt tillfälle att känna av den lokala marknaden och dess behov.

Utöver det är en av våra stora utmaningar att vi är både en linje- och projektorganisation samtidigt, ett scenario som gör det svårt att ha traditionell kontroll på projektsidan. Vi vill möta andra i samma situation och diskutera vilka strukturmässiga lösningar de valt.

Hur agerar ni på webben, vad gäller den egna närvaron och interagerande med andra?

För vår del är ju närvaron på webben kritiskt då främst säljer våra tjänster via e-handel och våra kunder administrerar sina tjänster via vår webbaserade kundzon. Nu för tiden hanteras en ganska stor del av supporten också via olika chatlösningar. Vi arbetar ständigt med att hålla nere ledtiderna och bemöta alla frågor så fort som möjligt.

För närvarande arbetar vi för fullt med att modernisera vår hemsida och kundzon, något som får betraktas som en hygienfaktor.  När det gäller marknadsföring så har vi har fram tills nyligen hållit en väldigt låg profil men tanken är att vi ska synas betydligt mer i framtiden. Ärligt talat så har behovet av kostsamma marknadsaktiviteter inte varit så stort då vi har vuxit i en bra takt enbart på kundrekommendationer.

Träffa Oderland på WebCoast 2013! – Oderland Webbhotell, VPS, domän & hosting

Ladda ned WebCoast-appen!

Ladda ner WebCoast-appen och få snabb och enkel tillgång till bland annat programmet. Du kan exempelvis spara ned ditt eget schema för helgen! Appen finns för båda iOS och Android i respektive App Store.

  • Tillgänglig på App Store
  • Hämta på Google Play
WebCoast Appen