Navigation

Nu har vi spikat tid för nästa arbetsmöte

Nästa arbetsmöte blir tisdagen den 30 november. Vi ses på SoHo kl. 18 och käkar en bit, sedan kör vi igång mötet på allvar kl 19.

Några viktiga saker som står på agendan:

* Identifiera arbets- och ansvarsområden
* Fördela uppgifter och ansvarsområden
* Skapa någon form av organisation

Du som inte har möjlighet att komma: dela gärna med dig av tankar och idéer i förväg så vi kan ta med oss det till mötet. Om du känner starkt för någon särskild uppgift eller ett speciellt ansvarsområde, berätta så vi vet, här eller i Facebookgruppen. Medlemmarnas delaktighet är helt fundamental i det här projektet.

Det var allt just nu! Peace and love

Ladda ned WebCoast-appen!

Ladda ner WebCoast-appen och få snabb och enkel tillgång till bland annat programmet. Du kan exempelvis spara ned ditt eget schema för helgen! Appen finns för båda iOS och Android i respektive App Store.

  • Tillgänglig på App Store
  • Hämta på Google Play
WebCoast Appen