Navigation

Mobil reklam och marknadsföring

En ny deltagare i projektgruppen är Arvid Brobeck på Lubit .

Han kommer på WebCoast att dela med sig kunskap kring mobilreklam och hur han arbetar med denna. Kanske berättar han hur bluetoothmarknadsföring fungerar?

Twitter: @arvidbrobeck

Hur kommunicerar du på internet?
Med fingertoppskänsla om det som faktiskt intresserar mig och jag har nåt vettigt att säga. Där jag är intresserad av att höra vad andra säger.

Vad vill du prata om och lära ut till andra på WebCoast?
Jag vill prata om bra mobilreklam och marknadsföring med spel. Skillnaden mellan att ha en app och en som funkar. Varför spel funkar bra i reklam och vad man göra för kul med det. Och avsluta med lite kul idéer kring mobiltelefonen.

Vad vill du lyssna på och veta mer om av andra deltagare på WebCoast?
Bra exempel på projektledning över nätet, samverkan och samarbeten mellan människor på olika plats.

Hur kommer det sig att du vill vara med och bygga WebCoast?
Jag vill vara med att byggaWebcoast för jag tror att bästa sättet att hitta nya affärer är att bygga medvetenhet om vad bra webbdesign är, och hur den samspelar med mobiltelefonen.

Av Maria Gustafsson, @MikuMaria

Ladda ned WebCoast-appen!

Ladda ner WebCoast-appen och få snabb och enkel tillgång till bland annat programmet. Du kan exempelvis spara ned ditt eget schema för helgen! Appen finns för båda iOS och Android i respektive App Store.

  • Tillgänglig på App Store
  • Hämta på Google Play
WebCoast Appen