Navigation

Deltagarintervju, Malin Roux Johansson

Opinionsbildaren Malin Roux Johansson kommer att delta på Webcoast. Malin ställde upp på en intervju som ni här kan ta del av.

Hur kommunicerar du på internet?
Vår utgångspunkt är att använda nätet som en kraftfull kanal för att förbättra världen, inspirera till dialog och kunskap och kanalisera en opinion i en så viktig fråga som sex trafficking.
RealStars bygger på en idé med ett positivt budskap som alla – eller de allra flesta – kan relatera till ”Fair Sex” (på lika villkor och med ömsesidig respekt), som ett universellt behov att eftersträva för allas välbefinnande. På så vis förmedlar vi en känsla och kunskap om att brott mot mänskliga rättigheter och övergrepp berör oss alla.  Idag bygger vi upp vår närvaro på Internet med främst Facebook, vår blogg och nystartade kampanjen ”Make Fair Sex Real”.  Vi adderar en dimension ”från klick till handling” genom att samla namnunderskrifter som går till EU-beslutsfattare för skärpa lagstiftningen och sätta fråga högre på dagordningen.
Allt vi gör bygger väldigt mycket på att vi vill förmedla vad andra tycker och känner om värderingar och Fair Sex samt att våra läsare och ”like:are” på Facebook sprider budskapet till sina vänner. Artister, författare, entreprenörer – reflekterar och belyser Fair Sex. När rörelsen ”Prata om det” utvecklades i sociala medier före jul visar det att SEX – och FAIR SEX är en otroligt viktig fråga som berör oss alla.
Snart finns även designade strumpbyxor och leggings med Fair Sex–budskap och kampanjkort, internetkommunikation är självklart.

Vad vill du prata om på WebCoast?
Nätet är möjligheternas kanal på gott och ont. Helt nya företag och verksamheter har etablerat sig som globala varumärken på några år – branscher har sett sin affärsmodell bli hotad eller förstörd till fördel för andra . Organisationer bestående av frivilliga sätter de stora nationerna och företag med ryggen mot väggen.
Jag vill diskutera hur internet erbjuder förutsättningar att främja samhällsutveckling genom att påverka, göra gott och bygga ”goda” verksamheter. Att använda internet båda för att mobilisera opinioner men också se till att det kommer fram till dem som har möjlighet att förändra världen, till makthavare. Att använda nätet för att organisera kampanjer, flash mobs och/eller värna om transparens, demokrati, mänskliga rättigheter och god miljö (t ex WikiLeaks).

Vad vill du lyssna på och veta mer om av andra deltagare på WebCoast?

Nya, fräscha och spännande infallsvinklar i allmänhet och samtidigt konkreta.
Väl på plats på WebCoast vill jag uppleva något spännande, se vad som händer på området. Vad ligger bakom hörnet?  Jag vill även kunna fördjupa mig och reflektera. Hoppas på Aha och Wow- upplevelser samt spännande möten med andra människor att dela erfarenheter och idéer med.
Ser fram emot att få ta del av ett brett perspektiv på internetkommunikation. Webben är ju mångfacetterad och det hoppas jag avspeglar sig på WebCoast.

Fotograf Anna Sigvardsson

Intervjuare Maria Gustafsson, Miku

  • Pingback: Pecha Kucha vol #25 « Göteborg Nonstop()

Ladda ned WebCoast-appen!

Ladda ner WebCoast-appen och få snabb och enkel tillgång till bland annat programmet. Du kan exempelvis spara ned ditt eget schema för helgen! Appen finns för båda iOS och Android i respektive App Store.

  • Tillgänglig på App Store
  • Hämta på Google Play
WebCoast Appen