Navigation

Kommunikation, kontakter och en app

Stanely Ekelund är projektarbetare i WebCoast. Speciellt för WebCoast konstruerar han en iPhoneapp. Han utgör tillsammans med PO Arnäs och Hanna Sundström även Matchmakinggruppen som har formulerat det formulär som deltagare får att besvara före konferensen. Till vardags arbetar Stanley med marknadsföring i det egna företaget Smedia.

Hur kommunicerar du på internet?
Just nu använder jag mest twitter. Det är snabbt, personligt och det passar mig med kommunikation i farten. LinkedIn in är ett forum som är viktigt. Det ger nya kontakter med människor som man annars kanske inte hade fått kontakt med professionellt. LinkedIn är ett jättebra sätt att utvidga sitt nätverk och att kunna aktivera det nätverk man redan har. Jag är med i många grupper och forum för diskussioner och samtal. Alla delar med sig av den kunskap man har. Delad kunskap är dubbel kunskap och det gillar jag!

Vad vill du prata om och lära ut till andra på WebCoast?
Jag ska prata om vem eller vilka det är på ett företag som bör och kan ta ansvar för den digitala kommunikationen. Det är inte säkert att de bara är marknadsavdelningen, eller bara kommunikationsavdelningen som skall ägna sig åt den digitala kommunikationen. Det bör vara ett samspel mellan marknad, kommunikation, HR och kundtjänst. framförallt är det viktigt för varje företag att bestämma sig för vad det är man vill säga och vad det är man vill uppnå med sin digitala kommunikation och sin närvaro på sociala medier. Jag vill forma min föreläsning som en Workshop där alla som är med är delaktiga i samtalet.

Vad vill du lyssna på och veta mer om av andra deltagare på WebCoast?
Jag tycker det skall bli jätteintressant att få träffa deltagarna irl. Nu kommer många människor med olika bakgrund och erfarenhet att träffas kring ett gemensamt intresse; webben och dess möjligheter! Det kommer att skapas mängder med positiv energi, nya idéer kommer att födas och nya projekt att skapas. Det kommer att bli superkreativt! Och det ser jag fram emot!

Hur kommer det sig att du vill vara med och bygga WebCoast?
Jag tycker om den energi som uppstår när olika människor förenas i ett gemensamt projekt. Självklart vill jag vara med och utveckla ett nätverk inom ett område som jag själv brinner för! Jag har varit med och planerat Webcoast helt från början. Jag har också varit ansvarig för matchmakingen och utvecklat iPhone-appen för eventet.

Prata med Stanley på Twitter: @stanleyekelund
Se vad Stanley gör när han inte bygger WebCoast: www.s-media.se

Av Maria Gustafsson, @MikuMaria

Ladda ned WebCoast-appen!

Ladda ner WebCoast-appen och få snabb och enkel tillgång till bland annat programmet. Du kan exempelvis spara ned ditt eget schema för helgen! Appen finns för båda iOS och Android i respektive App Store.

  • Tillgänglig på App Store
  • Hämta på Google Play
WebCoast Appen