Navigation

Deltagarintervjuer

Mejl är ett nödvändigt ont

Annika Lidne kommer till WebCoast, hon driver Distruptive Media i Stockholm och hjälper till vardags företagsledare att lyckas i en snabbt föränderlig värld.

Hur kommunicerar du på internet?
Mycket. Föredrar Twitter. Hatar mejl som är ett nödvändigt ont. Sporadiskt på Facebook om det inte är i specifika grupper. Skype med familj och affärskontakter. Testar nya sätt hela tiden.

Vad vill du prata om och lära ut till andra på WebCoast?
Jag kan prata om hur olika sätt att se på värde av produkter och tjänster knyter in till hur mycket vi är benägna att följa dem i sociala medier, men också hur detta kommer att påverka framtida försäljning i en allt digitalare värld. Jag skulle också gärna hålla i en längre diskussion kring jobb-företag-samhälle om 10-25 år. Vad kan vi tror förändras? Jag kan också prata Drupal och CSS om någon är intresserad.

Vad vill du lyssna på och veta mer om av andra deltagare på WebCoast?
Jag är mest intresserad av att träffa fler intressanta människor och återknyta kontakten med gamla vänner. Jag är mest intresserad av lite mer långtgående och djupare diskussioner kring vart webben är på väg. Jag letar också Drupalutvecklare som vill ingå i en startup.

Följ Annika på Twitter: @annika

/MikuMaria

Deltagarintervju, Nina Björkman

Namn: Nina Björkman
Twitternamn: @ninaboel
Webbplats: http://dagensvego.wordpress.com/

Hur kommunicerar du på internet?
Jag använder internet för kommunikation som är både privat, personlig och/eller arbetsrelaterad. Precis som i den fysiska världen pratar jag med både de jag känner och sådana jag inte känner. Och jag kommunicerar i stort sätt på samma sätt som AFK. Det vill säga genom att prata (via skype, twitter etc.), skriva (mail, messenger, twitter och så vidare) och lyssna (läser bloggar, artiklar, statusrader). Eftersom jag inte ser mottagaren av mitt budskap (förutom vid videosamtal) så lägger jag något större vikt vid hur jag uttrycker mig. Men egentligen vet jag inte om det är sant då jag använder digitala kanaler på internet för snabba korta budskap som ibland kokats ner till oigenkännlighet för att vara 140 tecken.

Vad vill du prata om på WebCoast?
Jag vill prata med andra deltagare som står inför liknande jobbrelaterade projekt som jag gör (nytt intranät och planering för ny webbplats med ett mer ”befintlig kund fokus”). Jag vill också prata med folk jag tycker har intressanta åsikter och passa på att bli överraskad av okända. Själv skulle jag kunna prata om hur du kan förbättra dig som beställare av webblösningar och hur du kan förankra dina webbsatsningar internt i din organisation.

Vad vill du lyssna på och veta mer om av andra deltagare på WebCoast?
Om det är andra arbeten som pågår som kan berika det jag arbetar med eller mig rent privat. Till exempel om sociala intranät och hur andra tänker kring olika tjänster i molnet. Men också kring självservice, e-handels trender, ”mina sidor” och hur jag kan addera värde för kunden på min webbplats. Jag skulle också gärna höra om statistik kring internetanvändande, bra exempel på kundpaneler, lära mig mer kring lönsamhet (return on investment) på webblösningar och hur jag kan beräkna eller påvisa det i mina projekt.

Intervjuad av Maria Gustafsson, Miku

Deltagarintervju, Per Olof Arnäs

Namn: Per Olof Arnäs
Twitternamn: @Dr_PO
Sajter: perolofarnas.se, smartology.se, logistikfokus.se, barncitat.se

Hur kommunicerar du på internet?
Via flera olika kanaler. Många av molntjänsterna har sociala funktioner där relationer kan skapas och där konversationer kan föras. Samtalet är underordnat kanalen för mig och en konversation med en person eller grupp kan hållas i flera kanaler samtidigt. Ett tydligt exempel på detta är hur man med Disqus kan dubbelposta sina kommentarer på Twitter eller Facebook. Där får ofta samtalet ny kraft och når fler.

De ställen där jag hänger mest (just nu) är Twitter, Facebook, Quora, LinkedIn och Spotify. Och på en massa bloggar då förstås…

Vad vill du prata om och lära ut till andra på WebCoast?
På Webcoast kommer jag säkert att vara inblandad i ett eller flera olika pass. Exakt vad har jag inte bestämt än 😉 Antagligen kommer jag att prata om min nystartade blogg Logistikfokus som är Sveriges första och enda crowdsourcade blogg om logistik, transport och Supply Chain Management. Jag tänker berätta hur jag har tänkt och om filosofin bakom beslutet att crowdsourca den.

Vad vill du lyssna på och veta mer om av andra deltagare på WebCoast?
Så mycket som möjligt! För mig blir Webcoast (förhoppningsvis) en kreativ miljö med oväntade intryck, insikter och bekantskaper. Att gå i tangentens riktning istället för att målmedvetet söka centrum.

Intervjuad av Maria Gustafsson, Miku

Deltagarintervju, Malin Roux Johansson

Opinionsbildaren Malin Roux Johansson kommer att delta på Webcoast. Malin ställde upp på en intervju som ni här kan ta del av.

Hur kommunicerar du på internet?
Vår utgångspunkt är att använda nätet som en kraftfull kanal för att förbättra världen, inspirera till dialog och kunskap och kanalisera en opinion i en så viktig fråga som sex trafficking.
RealStars bygger på en idé med ett positivt budskap som alla – eller de allra flesta – kan relatera till ”Fair Sex” (på lika villkor och med ömsesidig respekt), som ett universellt behov att eftersträva för allas välbefinnande. På så vis förmedlar vi en känsla och kunskap om att brott mot mänskliga rättigheter och övergrepp berör oss alla.  Idag bygger vi upp vår närvaro på Internet med främst Facebook, vår blogg och nystartade kampanjen ”Make Fair Sex Real”.  Vi adderar en dimension ”från klick till handling” genom att samla namnunderskrifter som går till EU-beslutsfattare för skärpa lagstiftningen och sätta fråga högre på dagordningen.
Allt vi gör bygger väldigt mycket på att vi vill förmedla vad andra tycker och känner om värderingar och Fair Sex samt att våra läsare och ”like:are” på Facebook sprider budskapet till sina vänner. Artister, författare, entreprenörer – reflekterar och belyser Fair Sex. När rörelsen ”Prata om det” utvecklades i sociala medier före jul visar det att SEX – och FAIR SEX är en otroligt viktig fråga som berör oss alla.
Snart finns även designade strumpbyxor och leggings med Fair Sex–budskap och kampanjkort, internetkommunikation är självklart.

Vad vill du prata om på WebCoast?
Nätet är möjligheternas kanal på gott och ont. Helt nya företag och verksamheter har etablerat sig som globala varumärken på några år – branscher har sett sin affärsmodell bli hotad eller förstörd till fördel för andra . Organisationer bestående av frivilliga sätter de stora nationerna och företag med ryggen mot väggen.
Jag vill diskutera hur internet erbjuder förutsättningar att främja samhällsutveckling genom att påverka, göra gott och bygga ”goda” verksamheter. Att använda internet båda för att mobilisera opinioner men också se till att det kommer fram till dem som har möjlighet att förändra världen, till makthavare. Att använda nätet för att organisera kampanjer, flash mobs och/eller värna om transparens, demokrati, mänskliga rättigheter och god miljö (t ex WikiLeaks).

Vad vill du lyssna på och veta mer om av andra deltagare på WebCoast?

Nya, fräscha och spännande infallsvinklar i allmänhet och samtidigt konkreta.
Väl på plats på WebCoast vill jag uppleva något spännande, se vad som händer på området. Vad ligger bakom hörnet?  Jag vill även kunna fördjupa mig och reflektera. Hoppas på Aha och Wow- upplevelser samt spännande möten med andra människor att dela erfarenheter och idéer med.
Ser fram emot att få ta del av ett brett perspektiv på internetkommunikation. Webben är ju mångfacetterad och det hoppas jag avspeglar sig på WebCoast.

Fotograf Anna Sigvardsson

Intervjuare Maria Gustafsson, Miku

Ladda ned WebCoast-appen!

Ladda ner WebCoast-appen och få snabb och enkel tillgång till bland annat programmet. Du kan exempelvis spara ned ditt eget schema för helgen! Appen finns för båda iOS och Android i respektive App Store.

  • Tillgänglig på App Store
  • Hämta på Google Play
WebCoast Appen