Navigation
Flowers

Förmedla budskapet – deltagarnas bästa tips

Det börjar som en tanke hos dig som du vill ska starta en tanke eller en känsla hos någon annan. Hur får man till det? Hur delar man bäst med sig av sin kunskap? Jo, genom at inspirera andra att lyssna på vad man har att säga! Hur gör man då det? Här kommer en sammanfattning av goda råd från tidigare Webcoast-deltagare för hur man bäst förmedlar ett budskap.

Man måste förbereda sig när man ska presentera något. Det är mer viktigt än man tror. Lägg mycket tid på förberedelse!

 • Ta reda på vilka du ska presentera för, vem är målgruppen? Vad kan de, vad vill de veta?
 • Planera vad Du ska säga. Bestäm en tanke, en enda som är huvudbudskapet i det du vill förmedla, det viktigaste. Låt resten vara till för att förklara, understödja, argumentera för eller på andra sätt tjäna den tanken.
 • Man kan också uttrycka det som att du skapar ett tydligt inre universum, en bild av det du vill förmedla – sedan kan du bara berätta för åhörarna vad du ser.
 • Det är DU som ska berätta, gärna med bilder till, men texten ska komma från dig och din mun och inte läsas på skärmen av åhörarna.
 • Föreläs mindre, konversera med publiken mer. Troligen sitter det några som är riktigt kunniga i publiken. Bjud in dem att lägga till sina tankar. ”Så här ser JAG på det här; vad tänker ni? Är det någon annan som har egna erfarenheter eller tips att dela med sig av?
 • Konkreta exempel/case är alltid intressanta och du kan i princip inte misslyckas om du fokuserar på att berätta om ett case/exempel.
 • Papper och penna är utmärkt för att forma sin dragning, oavsett om ett tekniskt hjälpmedel sedan ska användas eller inte.
 • Planera in 20 % luft i dragningen, då har du extra utrymme för frågor och svar.

Att använda teknik för att överbringa budskapet kanske är en bra idé. Det finns appar man kan använda för att producera sitt bildspel, om man vågar släppa den gamla vanliga PowerPointen. Här är listan över de som vana presentatörer helst använder. Om det känns osäkert så sök efter en tutorial-film som visar i detalj hur man använder respektive program.

 • Keynote – app som kan användas för iOS, PC och Mac och som går samarbeta med någon som använder PowerPoint.
 • HaikuDeck – bra app för att göra presentation direkt i telefon/läsplatta. Man kan infoga creative commons-bilder från nätet direkt i presentationen, vilket gör att man alltid har bra bilder till hands på det man behöver.
 • Deckset – Markdown-baserad vilket gör det vrålsnabbt att skapa presentationer och enkelt att göra sista-minuten ändringar. Enkelt att växla mellan 4:3 och 16:9 layout. Tyvärr är det få av de medföljande temana som är användbara, men möjlighet att skapa egna är på gång. www.decksetapp.com
 • FlowVella www.flowvella.com

Innan man börjar med själva tekniken kommer här lite tips på hur man kan spica upp sitt bildspel.

 • Börja med att ta fram Post-it block och skriv en sidrubrik på varje lapp. Det är enkelt att flytta runt lapparna medan du håller presentationen för dig själv. När du är klar vet du vilken ordningsföljd du känner dig mest bekväm med och kan koncentrera dig på utformningen av bilderna.
 • Ha inte en massa text på dina slides. Säger du samma sak som står på skärmen så läser publiken innan du har pratat klart och blir uttråkade.
 • 10/20/30 regeln, max 10 bilder, max 20 minuter och minst 30 punkters typsnitt (vilket hindrar dig från att trycka in för mycket text).
 • Bestäm tre saker som du vill att de tar med dig. Tre konkreta punkter. Lägg den bilden först och sist.

Lite mer handgripliga tips för en bra presentation

 • Använd en mörk bakgrund på dina slides
 • Använd färg på texten
 • Tala om hur länge du ska tala
 • Säg en sak per bild
 • Undvik punktlistor
 • Twitterbar text
 • Ha riktigt stora fonter!
 • Använd färgbilder och gärna människor på bilderna!

Vid själva framförandet ska man också ha lite i bakhuvudet;

 • Slappna av, följ stolpar eller använd tankekarta, ta det lugnt!
 • Öva innan, så känns det säkert!
 • Innan Du börjar, ta ett djupt andetag och kom ihåg att det är bara du som vet vad du ska säga, ingen annan vet om du glömmer något eller lägger till något! Det är din show!

Webcoast bygger på ett schema som är uppbyggt av 20 minuters pass. Det är bra att tänka ut innan hur lång tid ens innehåll ska ta och sedan välja tids-slot efter det. Är det 20 eller 40 minuter som behövs för att det ska bli bra? Vid diskussioner rekommenderas 40 minuter. Om man känner sig färdig tidigare, finns det gott kaffe att mingla kring.

Lite inspiration innan man sätter igång i form av Christian Dahlqvist alias Sundhult och hans tips för bra presentationer hittar man här

http://www.sundhult.com/6-minuter/

Av: Lena Göthberg

Ladda ned WebCoast-appen!

Ladda ner WebCoast-appen och få snabb och enkel tillgång till bland annat programmet. Du kan exempelvis spara ned ditt eget schema för helgen! Appen finns för båda iOS och Android i respektive App Store.

 • Tillgänglig på App Store
 • Hämta på Google Play
WebCoast Appen