Navigation
vad-ar-webcoast

Film förklarar WebCoast

För den som inte besökt WebCoast är det inte alltid så lätt att förstå storheten i sammankomsten. Därför skapade projektledaren Maria och projektmedarbetaren Chris en fantastisk liten film som berättar om bakgrunden, genomförandet, konceptet och varför just du ska vara med nästa gång!

Ladda ned WebCoast-appen!

Ladda ner WebCoast-appen och få snabb och enkel tillgång till bland annat programmet. Du kan exempelvis spara ned ditt eget schema för helgen! Appen finns för båda iOS och Android i respektive App Store.

  • Tillgänglig på App Store
  • Hämta på Google Play
WebCoast Appen