Navigation

Deltagarintervju, Nina Björkman

Namn: Nina Björkman
Twitternamn: @ninaboel
Webbplats: http://dagensvego.wordpress.com/

Hur kommunicerar du på internet?
Jag använder internet för kommunikation som är både privat, personlig och/eller arbetsrelaterad. Precis som i den fysiska världen pratar jag med både de jag känner och sådana jag inte känner. Och jag kommunicerar i stort sätt på samma sätt som AFK. Det vill säga genom att prata (via skype, twitter etc.), skriva (mail, messenger, twitter och så vidare) och lyssna (läser bloggar, artiklar, statusrader). Eftersom jag inte ser mottagaren av mitt budskap (förutom vid videosamtal) så lägger jag något större vikt vid hur jag uttrycker mig. Men egentligen vet jag inte om det är sant då jag använder digitala kanaler på internet för snabba korta budskap som ibland kokats ner till oigenkännlighet för att vara 140 tecken.

Vad vill du prata om på WebCoast?
Jag vill prata med andra deltagare som står inför liknande jobbrelaterade projekt som jag gör (nytt intranät och planering för ny webbplats med ett mer ”befintlig kund fokus”). Jag vill också prata med folk jag tycker har intressanta åsikter och passa på att bli överraskad av okända. Själv skulle jag kunna prata om hur du kan förbättra dig som beställare av webblösningar och hur du kan förankra dina webbsatsningar internt i din organisation.

Vad vill du lyssna på och veta mer om av andra deltagare på WebCoast?
Om det är andra arbeten som pågår som kan berika det jag arbetar med eller mig rent privat. Till exempel om sociala intranät och hur andra tänker kring olika tjänster i molnet. Men också kring självservice, e-handels trender, ”mina sidor” och hur jag kan addera värde för kunden på min webbplats. Jag skulle också gärna höra om statistik kring internetanvändande, bra exempel på kundpaneler, lära mig mer kring lönsamhet (return on investment) på webblösningar och hur jag kan beräkna eller påvisa det i mina projekt.

Intervjuad av Maria Gustafsson, Miku

Ladda ned WebCoast-appen!

Ladda ner WebCoast-appen och få snabb och enkel tillgång till bland annat programmet. Du kan exempelvis spara ned ditt eget schema för helgen! Appen finns för båda iOS och Android i respektive App Store.

  • Tillgänglig på App Store
  • Hämta på Google Play
WebCoast Appen