Navigation
gadgets webcoast

Delad kunskap dubbel glädje

Tillgång till information på nätet, allt ifrån bloggar till youtube, har förändrat tillvaron för det flesta. Människor tar del av andras kunskap och erfarenheter och delar med sig av sina egna som aldrig förr. Det leder till att människor lär, det vill säga utvecklar nya sätt att förstå sig själva och världen. Glöm inte att registrera ditt material!

Informationen och kommunikationen på nätet möjliggör att människor kan ta del av en större mängd data och kunskap, möjliggör kunskapsöverföring där 1+1=3, möjliggör att dela erfarenheter och att ta till vara på den. Delad kunskap dubbel glädje!

Och mer blir det i och med WebCoast för femte året i rad. I år försöker vi bli än duktigare på att samla allt producerat material från dagarna på Lindholmen.

Registrera ditt material

När du laddat upp en film på Bambuser eller YouTube, spelat in en podcast, gjort ett album av bilder eller när du skrivit ett blogginlägg så hoppas vi du vill registrera länken till ditt material på vår sida!

Vi samlar in länkar för att efter WebCoast kunna göra en komplett sammanställning av det som hänt, filmats, sagts, fotats och skrivits om WebCoast 2015.

På detta sätt blir det lättare att dela vår samlade kunskap. Till alla som älskar kommunikation på nätet! #webcoast

Ladda ned WebCoast-appen!

Ladda ner WebCoast-appen och få snabb och enkel tillgång till bland annat programmet. Du kan exempelvis spara ned ditt eget schema för helgen! Appen finns för båda iOS och Android i respektive App Store.

  • Tillgänglig på App Store
  • Hämta på Google Play
WebCoast Appen