Navigation

Återblick: WebCoast 2010

Du kanske själv har varit med om att så ett frö till Webcoast? Hela idén har nämligen fötts ur liknande events de senaste åren – deltagardrivna konferenser, workshops och seminarier inriktade på utveckling och användning av kommunikation på internet. Events som du kanske också varit med på.

I möten utvecklas privata och professionella nätverk. Det är roligt och givande att dela med sig av kunskap och bli smartare tillsammans. Därför skapade vi en knytkonferens i Göteborg! Vi jobbade för fullt med att få allt på plats inför den 18–20 mars 2011 på Lindholmen Science Park. Teknik, mat, inkvartering och allt annat som behövdes för att skapa en fysisk mötesplats för oss som dagligen utvecklar och använder den sociala webben. Vill du vara med och hjälpa till för nästa års event? Alla behövs. Kontakta oss och berätta vad du kan bidra med!

WebCoast Återblick

Sponsorer och partners

Utan våra sponsorer skulle WebCoast inte vara någonting. Vill du och det företag du jobbar på vara med och sponsra WebCoast? Ta en titt på vår sponsorinformation.

The Program

Vi är stolta över det stora antalet sessioner som hålls under WebCoast. Detta år var det följande sessioner som fanns att gå på.

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Länkar och annan information

Ladda ned WebCoast-appen!

Ladda ner WebCoast-appen och få snabb och enkel tillgång till bland annat programmet. Du kan exempelvis spara ned ditt eget schema för helgen! Appen finns för båda iOS och Android i respektive App Store.

  • Tillgänglig på App Store
  • Hämta på Google Play
WebCoast Appen