Navigation

Är slacktivism att engagera sig?

Intervju med Szofia Jakobsson, sponsoransvarig i WebCoast.

Twitternamn: @SzofiaJ
Sofias sajt: www.followmemarketing.se

Hur kommunicerar du på internet?
Hur kommunicerar jag inte på internet? Okej då, jag är inte med på alla plattformar, långt ifrån. Men i mitt arbete som sociala medie-konsult ser jag det som en av mina viktigaste uppgifter att leva som jag lär. Om jag säger åt mina kunder att regelbundet uppdatera sin Facebook med engagerande ämnen, att uppmärksamt bevaka och föra dialog via Twitter, samt skapa alternativa mediaformat för sin information via YouTube, hur skulle det då se ut om jag inte gjorde det själv?
Dessutom försöker jag pröva på det mesta och se om jag har användning för det.
Om inte annat för att jag är den som folk frågar ”Vad är nästa Facebook?”

Vad vill du prata om och lära ut till andra på WebCoast?
På Webcoast kommer jag vilja hålla en diskussion kring ”slacktivism”, den virtuella aktivismen som jag skrivit om i boken ”Sociala? Medier?”. Det är ett högst aktuellt ämne med tanke på de politiska oroligheterna i nordafrika där många anser sig ta ställning men ändå inte gör mer än går med i en Facebook-grupp. Jag vill prata med andra om hur vi kan använda sociala medier för mer än statements.

Hur kommer det sig att du vill vara med och bygga WebCoast?
Jag brinner för kommunikation, kunskap och Göteborg (bland många andra saker förstås). Jag är förvisso inflyttad till staden men för mig är det viktigt att min bransch ses som en viktig och naturlig del av Göteborgs näringsliv. Vi behöver visa att kreativitet och kunskap växer och frodas på västkusten, även om bransch”kändisarna” råkar vara bosatta i Stockholm.

av Maria Gustafsson, @MikuMaria

Ladda ned WebCoast-appen!

Ladda ner WebCoast-appen och få snabb och enkel tillgång till bland annat programmet. Du kan exempelvis spara ned ditt eget schema för helgen! Appen finns för båda iOS och Android i respektive App Store.

  • Tillgänglig på App Store
  • Hämta på Google Play
WebCoast Appen