Navigation
tavla_Alvstranden Utveckling

Älvstranden Utveckling: Var sker kreativiteten bäst?

Älvstranden Utveckling AB är Gold Coast Sponsor för WebCoast 2013. Vi träffade Johan Ekman och Agneta Kulin, för att höra deras tankar om WebCoast.

Berätta om verksamheten

Älvstranden Utveckling AB är ett helägt kommunalt bolag. Verksamheten är uppbyggd kring 2 affärsområden:

Det ena är att driva utvecklingen av nya stadsdelar längs med älvstränderna i Göteborg. Det finns stora planer för centrala Göteborg. Staden ska växa över älven och få en mer levande och vattennära kärna.

Det andra affärsområdet är att förvalta och utveckla fastigheter med fokus på kontor. I dagsläget främst på Lindholmen, bland annat huvudbyggnaden Lindholmen Science Park där WebCoast äger rum. Vi erbjuder kontorslokaler för alla typer av företag men främst inom fokusområdena transport, IT och media. Vi agerar även katalysator för att trycka på andra aktörer att förändra t.ex. Lindholmen.

Detta är tredje året ni sponsrar WebCoast? Vad är det som lockar?

Att medverka på WebCoast är ett naturligt led i vårt arbete med att stödja och synliggöra oss och våra lokaler. Vi vill exponera oss till gruppen människor som arbetar inom näringen IT och webb. Dessa är potentiella hyresgäster som kan stärka Lindholmen som område.

Hur kan man skapa och behålla arbetstillfällen i området? Älvstranden Utveckling arbetar med att skapa produkter och infrastruktur för att locka företag att etablera sig på Lindholmen.  Lindholmen Science Park är en sådan arena där akademi, näringsliv och samhälle möts.

Hur upplevde ni förra årets konferens?

Vi upplevde att det stora fokuset 2012 var Facebook, alla skulle vara där. Detta har kanske avmättats något nu, det är andra medier som tillkommit på marknaden.

Det kändes som att det var väldigt blandade åldrar på WebCoast, positivt men lite oväntat att det inte bara var unga människor på plats.

Vi tyckte det var väldigt intressant med den inbyggda ovisshet som unconferencen innebar. Sen så var det även väldigt roligt att ”vårt” rum var så populärt, det får vi glada kommentarer om ännu!

Vad tyckte ni var det största utbytet?

Det var en stor vinst för oss att det var många olika företag där.  Vi kunde genom vår rundvisning öppna upp människors ögon för att en arbetsplats kan se väldigt olika ut. Vi upplever att anställda vill ha mer och mer inflytande över sin arbetsmiljö. Man tycker mycket, men har kanske inte kommit till handling ännu att göra någon förändring.

Vad har ni för förväntningar i år?

Vi vill veta: vad är nästa grej? Vad säger kristallkulan? Vi tycker även att det skulle vara intressant om någon pratade om motgångar, tar upp dåliga case och misslyckanden. Man kan lära mycket av det, inte minst att tänka i konsekvenser.

Något annat som kan vara intressant att diskutera är tekniken och den digitala världen ställd i förhållande till vårt ansvar som medborgare. Det finns många säkerhetsrisker och integritetsdilemman med den ökade digitala närvaron. På senare tid har t.ex. flera former av nätmobbing blossat upp.  Det gäller att vi alla är medvetna om att dessa problem existerar och att vi tar ansvar både organisationer och som individer.

Vad vill ni dela med er av på WebCoast?

Vi vill dela med oss av våra stora nätverk. Vi har även en stor nyhet i lokalerna i år i form av Visual Arena, som i år kommer att vara ”vårt rum” på WebCoast. Där finns en 3 * 6 meter stor skärm, som kan ta era visuella presentationer till nya höjder.

alvstranden_Johan och Agneta

Foto: Sina Farhat

Vad lärde ni er av andra förra året?

Deltagarna på WebCoast är helt rätt för oss, då vi uppskattade genomsnittsåldern på upp till 40 år, människor som är mitt i arbetslivet och lever och verkar i sociala medier-sfären. Dessa människor har i allmänhet tydliga föreställningar om sin arbetsmiljö, och ställer krav på arbetsgivaren och vilka möjligheter som finns för att utveckla arbetsplatsen. Var sker kreativiteten bäst? På ett kontorshotell? Hemifrån? På ett café? Kommer dessa behov förändras över tid?  WebCoast-deltagarna gav oss en hel del insikter kring dessa frågor.

Vad vill ni lära er av andra i år?

Vill man ha kontakt med fastighetsägare och förvaltare i sociala medier, och i så fall hur? Vi vill involvera våra nuvarande och potentiella hyresgäster i vår produktutveckling.

Hur agerar ni på webben, vad gäller den egna närvaron och interagerande med andra?

Vi använder oss flitigt av Facebook och Twitter. Vi för ständigt en dialog med hyresgäster och andra intressenter, och har ibland tävlingar och genomför undersökningar. Vi vill gärna använda de som verkar i området för att få reda på vad de behöver och agera därefter.

Ladda ned WebCoast-appen!

Ladda ner WebCoast-appen och få snabb och enkel tillgång till bland annat programmet. Du kan exempelvis spara ned ditt eget schema för helgen! Appen finns för båda iOS och Android i respektive App Store.

  • Tillgänglig på App Store
  • Hämta på Google Play
WebCoast Appen