Navigation

Stor utvecklingspotential för dialog i Borås

Anders Kihl arbetar som informatör i Borås stad och är nyfiken på möjligheterna att öka dialogen i kommunen.
Anders på Twitter: @kihlanders

Arbetsrelaterat: http://www.boras.se
Blogg: http://www.kihlanders.se

Hur kommunicerar du på internet?
Min yrkesroll som informatör med webbinriktining bygger till väldigt stor del på kommunikation på internet och vi har satsat mycket på att kommunicera kommunen i sociala kanaler som ett komplement till vår webbplats eftersom vi ser att det finns stor utvecklingspotential kring interaktion, dialog och inflytande den vägen. Vi har också börjat jobba allt mer med att tillgängliggöra sammanträden, konferenser, föreläsningar och liknande i streamad eller inspelad form. Självklart använder jag mig också väldigt mycket av sociala kanaler för utvecklingen av min egen yrkesroll, nätverkande och omvärldsbevakning, framförallt genom twitter, facebook, bloggar och olika sociala samarbetsytor.

Vad vill du prata om och lära ut till andra på WebCoast?
Jag hoppas på att få möjlighet att prata om och diskutera hur tekniken och sociala kanaler kan utveckla offentlig verksamhet på flera fronter som tillgänglighet, dialog, inflytande och transparens. Hur vi kan se verksamhetsnyttan och möjligheterna snarare än farorna och juridiska hinder. Kanske också om hur vi nyttjat sociala kanaler både som bas för kampanjer i olika former och för att stärka/utveckla mer traditionella kampanajer. Det skulle också vara intressant att diskutera förankring och implementation i verksamheter där trösklarna kanske vissa gånger är höga.

Vad vill du lyssna på och veta mer om av andra deltagare på WebCoast?
Jag har nog en väldigt bred intressebas eftersom den verksamhet som jag jobbar i är så mångfacetterad. Det mesta som innefattar kommunikation och webb går att omsätta i kommunal verksamhet i någon form. De områden jag är mest intresserad av att veta mer om är crowdsourcing/användargenererat innehåll, tillgängliggörande av öppen data, creative commons-licensierat material och utveckling av streamat material i alla former. Jag är också väldigt nyfiken på kommunikativa plattformar/projektplatser för internt bruk, framförallt i icke teknikintensiva organisationer där användarvänligheten och implementationen är de stora utmaningarna.

Borås stad finns även på Twitter och Facebook

av Maria Gustafsson, @MikuMaria

Ladda ned WebCoast-appen!

Ladda ner WebCoast-appen och få snabb och enkel tillgång till bland annat programmet. Du kan exempelvis spara ned ditt eget schema för helgen! Appen finns för båda iOS och Android i respektive App Store.

  • Tillgänglig på App Store
  • Hämta på Google Play
WebCoast Appen