Navigation

Sponsring

Att sponsra WebCoast är ett kraftfullt sätt att nå ut till en mycket attraktiv målgrupp.

Evenemangets deltagare är personer som är mycket aktiva på internet och sociala medier, till exempel Facebook, Twitter och YouTube. De är kommunikativt framgångsrika och benägna att berätta om det de tycker om.

Genom att exponera er för WebCoasts deltagare ger ni dem en positiv upplevelse av er eftersom ni stöttar arrangemanget de besöker. Kan ni dessutom visa dem något spännande och intressant på plats så kan det innebära mycket gratis reklam för er.

WebCoast är ett icke vinstdrivet arrangemang och finansieras helt av sponsorer och biljettintäkter.

Kontaktperson

Sara Westberg
Sponsringsansvarig

Tel: 0769 – 010 212
E-post: sara.westberg@webcoast se

Intresserad av att sponsra?

Läs vårt sponsorerbjudande för 2015 och håll kontakten med vår sponsoransvariga Sara Westberg.

Ladda hem sponsorerbjudandet

Tidigare sponsorer

Här är några av de företag som tidigare har sponsrat WebCoast.

Våra sponsorer

WebCoast skulle inte vara någonting utan våra fantastiska sponsorer. Detta år är vi stolta över att ha följande företag som sponsorer.

Ladda ned WebCoast-appen!

Ladda ner WebCoast-appen och få snabb och enkel tillgång till bland annat programmet. Du kan exempelvis spara ned ditt eget schema för helgen! Appen finns för båda iOS och Android i respektive App Store.

  • Tillgänglig på App Store
  • Hämta på Google Play
WebCoast Appen