Navigation

Vad kan din webbläsare göra?

Vi visar några funktioner som finns i moderna webbläsare

Demo+diskussion

 

Vad kan dessa tekniker användas till?

Ladda ned WebCoast-appen!

Ladda ner WebCoast-appen och få snabb och enkel tillgång till bland annat programmet. Du kan exempelvis spara ned ditt eget schema för helgen! Appen finns för båda iOS och Android i respektive App Store.

  • Tillgänglig på App Store
  • Hämta på Google Play
WebCoast Appen