Navigation

Testing Outside the box for a greater user experience!

Dag? 15 mars 2014
När? 10:00 - 10:40
Var? WordPress.com (60 platser)
Vem? Sara Lerén in Use
Vad?

Vad sa Vygotskii om det hela? Varför är det så svårt att tänka utanför lådan? & Vad kan man göra åt det? Varför är det lättare att äta semlor i Spanien?

Ladda ned WebCoast-appen!

Ladda ner WebCoast-appen och få snabb och enkel tillgång till bland annat programmet. Du kan exempelvis spara ned ditt eget schema för helgen! Appen finns för båda iOS och Android i respektive App Store.

  • Tillgänglig på App Store
  • Hämta på Google Play
WebCoast Appen