Navigation

En affärsmässig contentresa – från bloggare till revenue manager

Sessionen handlar om en mental och praktisk utvecklingsresa för mig som företagsledare. Jag har gått från introvert bloggare till att tänka intäktsstrategi baserat på den moderna säljtratten. Jag vill dela med mig av erfarenheter.

Med på sessionen är Malin Friis-Liby, MFL Consulting.

Välkomna!

Ladda ned WebCoast-appen!

Ladda ner WebCoast-appen och få snabb och enkel tillgång till bland annat programmet. Du kan exempelvis spara ned ditt eget schema för helgen! Appen finns för båda iOS och Android i respektive App Store.

  • Tillgänglig på App Store
  • Hämta på Google Play
WebCoast Appen