Navigation

Rum för förändring

Älvstranden Utveckling AB är en av guldsponsorerna för WebCoast 2012. Vi träffade Lise Bergqvist, kommunikatör, för att diskutera WebCoast.

Berätta om verksamheten

Älvstranden Utveckling AB är ett helägt kommunalt bolag. Verksamheten är uppbyggd kring 2 affärsområden: Det ena är att driva utvecklingen av nya stadsdelar längs med älvstränderna i Göteborg. Det andra affärsområdet är att förvalta och utveckla fastigheter med fokus på kontor. I dagsläget främst på Lindholmen, bland annat huvudbyggnaden Lindholmen Science Park där WebCoast äger rum.

Vi erbjuder kontorslokaler för alla typer av företag men främst inom fokusområdena transport, IT och media. Vi agerar även katalysator för att trycka på andra aktörer att förändra t.ex. Lindholmen. Och det går framåt – nästa år finns här exempelvis ett hotell!

Älvstranden Utveckling är i teknisk framkant. Häromåret lanserades branschens första Ipad-app för lediga lokaler, som främst utvecklats för uthyrare och mäklare som ett säljverktyg. Och vi lever själva upp till våra tekniklöften, alla våra uthyrare har varsin iPad.

Lise på ÄlvstrandenVarför är ni med på WebCoast?

Vår målgrupp finns på plats här och vi vill ta del av deras tankar och idéer. WebCoast-deltagarna kan hjälpa oss i produktutvecklingen. Vi vill skapa uppmärksamhet genom att förändra ett traditionellt konferensrum till ett kreativt rum. Det finns även en del företag inom IT och media på Lindholmen, jag skulle vilja se flera av våra hyresgäster på plats på WebCoast!

Vad har ni för förväntningar?

Förra året var det att lära oss mer om på vilket sätt vi kan använda oss av sociala medier i vår kommunikation, det vill vi givetvis utveckla. Nu vill vi lära oss mer av deltagarna på plats, om hur en modern arbetsplats kan se ut egentligen? Och hur vill du ha det? Vi hoppas på att möta massor av kreativa och idérika människor!

Vad vill ni dela med er av på WebCoast?

Under helgen kommer det ges möjlighet att gå en rundvandring i resten av huset där WebCoast äger rum. Vi har en hel del spännande lokaler!
Men främst kommer vi att hålla i en workshop på temat ”Hur tänker du kring den flexibla arbetsplatsen? Vi håller på att utveckla ett kontorshotellkoncept för småföretagare. Vi vill kreativt ändra om och utmana tankarna kring det traditionella kontoret och konferensrummet. Och självfallet kommer vårt sessionsrum att sticka ut…
Vi vill självfallet att så många som möjligt skall komma på WebCoast för ömsesidig inspiration och idéer. Därför utlyser vi en tävling via vår Facebook-sida, där man kan vinna WebCoast-biljetter. Tävlingen hittar du här:
http://www.facebook.com/lindholmen.alvstranden

Vad vill ni lära er av andra på WebCoast?

Vi vill få reda på hur er arbetsdag ser ut och testa ett helt nytt koncept. Om det skulle kunna fungera i det vardagliga arbetslivet eller inte.

Hur agerar ni på webben, vad gäller den egna närvaron och interagerande med andra?

I målgruppsundersökningar vi gjort har det framkommit att ca 60 % av vår primära målgrupp är dagligt aktiva på Facebook och andra sociala medier. Därför är det viktigt för oss att vara där vår målgrupp är. Vår tanke är att kunna bjuda in till aktiviteter och ha en tätare dialog med våra hyresgäster och självklart Göteborgarna. Sociala medier är en bra ingång för möten i verkliga livet, och ett ypperligt verktyg för omvärldsbevakning.

Intervjuare: Karin Lundberg
Fotograf: Sina Farhat

Ladda ned WebCoast-appen!

Ladda ner WebCoast-appen och få snabb och enkel tillgång till bland annat programmet. Du kan exempelvis spara ned ditt eget schema för helgen! Appen finns för båda iOS och Android i respektive App Store.

  • Tillgänglig på App Store
  • Hämta på Google Play
WebCoast Appen