Navigation

Nytänkande verksamhetsutvecklare!

Joel Börjesson är projektarbetare i WebCoast och särskilt ansvarig för de tekniska speciallösningar som finns på olika delar av sajten. Deltagarlistan, biljetträknaren och tidnedräknaren är några exempel på vad Joel byggde när någon i projektgruppen uttryckte en önskan om att kunna se data på ett enklare sätt.

Se mer av det Joel gör på  http://www.bjoel.se
Prata med Joel på Twitter: @joelborjesson

Hur kommunicerar du på internet?
Det känns som att jag sedan mitten av nittiotalet suttit uppkopplad på något sätt. I början var internet för mig en plattform för lek och spel. I och med att jag blev lite äldre och gick i skolan började jag intressera mig mer för de tekniska faktorerna bakom plattformen. Därmed blev också internet en plattform för lärande och kommunikation med likasinnade för mig. Då baserades mycket av min kommunikation på BBS’er och på IRC. I och med att internet växte upp, liksom jag, så anpassades mitt sätt att kommunicera efter den tekniska utveckling som skedde. Tendensen jag kan se är att mina sätt att kommunicera har varit väldigt beroende på vad jag vill för stunden. Nuförtiden kommunicerar jag mestadels via plattformar där jag kan nå ut till företag, entreprenörer och näringlivet i allmänhet då jag är på väg ut i arbetslivet. Dock finner jag fortfarande mig själv sittandes framför de textterminaler som jag växte upp med då och då.

Vad vill du prata om och lära ut till andra på WebCoast?
Jag har många spridda idéer om vad jag skulle vilja prata om på WebCoast. Jag som studerat till systemvetare, tycker det är intressant att prata om behovsanalys och verksamhetsutveckling med hjälp av IT som hjälpmedel. Det är min erfarenhet och åsikt att många företag idag befinner sig i gamla tankesätt och arbetsprocesser. Därför tycker jag det är viktigt att vi börjar prata om hur vi kan förnya verksamhets- och arbetsprocesser i företag idag. Vi lever i en värld där vi måste se IT som en ypperlig möjlighet eller ett kraftigt hjälpmedel och inte en begränsning.

Vad vill du lyssna på och veta mer om av andra deltagare på WebCoast?
Jag tycker det skall bli en fantastisk möjlighet att få lyssna på människor i olika åldrar, från olika branscher. Jag ser fram emot att höra om praktiska erfarenheter från såväl företag och privatpersoner som från studenter. Jag ser även framemot att höra om de teoretiska delar och studier som är ack så viktiga och kan komplettera det praktiska. Jag ser framemot en blandning av nya upplevelser, nya berättelser och att tillsammans kunna bygga på det vi lär oss under WebCoast.

Hur kommer det sig att du vill vara med och bygga WebCoast?
Jag blev introducerad för WebCoast i december och såg möjligheten att få vara delaktig i skapandet av en plattform för likasinnade människor att träffas och diskutera framtiden. Webcoast symboliserar enligt mig ett kugghjul, där deltagarna utgör kuggarna som får detta kraftfulla maskineri att snurra och skapa nya möjligheter till förändring. Därav var det drivet och viljan att tillsammans skapa förändring som gjorde att jag ville vara med och bygga WebCoast.

Av Maria Gustafsson, @MikuMaria

Ladda ned WebCoast-appen!

Ladda ner WebCoast-appen och få snabb och enkel tillgång till bland annat programmet. Du kan exempelvis spara ned ditt eget schema för helgen! Appen finns för båda iOS och Android i respektive App Store.

  • Tillgänglig på App Store
  • Hämta på Google Play
WebCoast Appen