Navigation

Nyfiken på alternativ till traditionella PCn

Lars Thim, lärare och IT-pedagog  kommer till WebCoast!

Hur kommunicerar du på internet?
Under många år har jag provat det mesta som finns att prova när det gäller kommunikation via nätet. E-posten har hamnat allt mer i skymundan och den använder jag nästan bara i arbetet. I olika omgångar har jag haft forum för olika grupper och under senare tid så har Facebook tagit över den funktionen. Jag har använt webbsidor till olika saker men mest bara för att det har varit kul att hålla på med och utforska vad de kan användas till. Joomla, WordPress och Google har bistått med sina tjänster men det har ofta landat i att funktionerna blivit så många att jag fastnat i utforskandet av dessa.

Idag jobbar jag främst med olika bloggar, främst från Blogger och i viss mån Twitter. Det har jag inte riktigt begripit mig på ännu eftersom flödet snabbt blir så stort att det blir svårt att överblicka. I mitt arbete som lärare och IT-pedagog i Lilla Edets kommun jobbar jag en hel del med den läroplattform vi har, Ping Pong, som erbjuder kommunikation på ett flertal olika sätt. Eleverna har börjar använda sig av bloggar och Facebook för att kommunicera med mig och göra sina inlämningsarbeten men den utvecklingen går faktiskt mycket långsammare än vad jag förväntat mig.

Det har blivit allt viktigare att det jag använder är lättillgängligt och mobilt hellre än omfattande och ägt av mig. Förändringstakten och inriktningen på denna skiftar allt oftare idag och det blir allt mindre viktigt att satsa på stora och omfattande lösningar för företag och i mitt fall kommuner. Resultatet blir bara att man sitter med ett flertal föråldrade system där fokus ligger på den tekniska lösningen alldeles för ofta istället för på användandet och funktionen den fyller.

Vad vill du prata om och lära ut till andra på WebCoast?
Under dagarna på WebCoast är jag främst intresserad av att prata om hur den nya tekniken kan användas i skolan. Det kommer också att bli intressant att prata om och fundera kring hur skolan ska se ut framöver. Den är på väg in i en ny förändringsfas i och med nya styrdokument men det kommer att krävas än mer av förändring för att skolan ska fungera så som den är tänkt där vi ska förbereda våra ungdomar för att fungera, bli goda och glada människor i ett samhälle som gynnar vår fortlevnad tillsammans.

Vad vill du lyssna på och veta mer om av andra deltagare på WebCoast?
Jag är främst intresserad av att få veta mer om läsplattor och alternativ till den traditionella pc’n som finns i skolorna i dag. Naturligtvis vill jag även diskutera och veta mer om molnets möjligheter för oss i skolan så att vi kan slippa dyra och komplicerade mjukvarulösningar. Alla möjligheter till samarbete är också intressant där skolan idag måste finnas närmare sin omvärld än tidigare.

Lars blogg: http://timpteach.blogspot.com

Lars på Twitter: @larsthim

/MikuMaria

 • Mona Tolf

  Hoppa du får en bra helg med många nya idéer och kontakter.
  Hälsar
  Mona T

 • Anders P. Pettersson

  Bra intervju och ska förstås bli spännande att se slutsatserna! Funkar läsplattorna verkligen?

Ladda ned WebCoast-appen!

Ladda ner WebCoast-appen och få snabb och enkel tillgång till bland annat programmet. Du kan exempelvis spara ned ditt eget schema för helgen! Appen finns för båda iOS och Android i respektive App Store.

 • Tillgänglig på App Store
 • Hämta på Google Play
WebCoast Appen