Navigation
deltagare WebCoast

Deltagarintervju: Marcus Österberg

Marcus Österberg berättar att han varit insnöad på webben sedan 1998, då han tack vare en praktikplats på ett webbproduktionsbolag fick en riktig aha-upplevelse. Där och då insåg han att det var webben han ville syssla med.

Under åren som gått sedan dess har Marcus mest arbetat med systemutveckling mot webben, men han har även drivit företag inom webbproduktion. Just nu jobbar han som digital strateg på Västra Götalandsregionens enhet eHälsa, som sysslar med digitalisering inom vården. Marcus uppgift är bland annat att titta i spåkulan och rekommendera vilka utvecklingsinsatser som ska prioriteras.

Hur kommunicerar du på internet?

Jag använder nog alla kanaler jag känner till, men mest håller jag mig till e-post, Skype, Twitter och min blogg på webbfunktion.com. Bloggen innehåller vardagsbetraktelser kopplade till webben och är främst riktad till mina kollegor. Man kan säga att det är ett sätt för mig att dokumentera fascinerande företeelser i vardagen.

marcus_osterberg

Vad vill du prata om och lära ut till andra på WebCoast?

Jag skulle vilja prata om utmaningarna med att vara beställare av webbprojekt, som diskussion i pauserna över en kopp kaffe. Man klagar mycket på att kunderna inte förstår, och det finns en tydlig kommunikationsproblematik mellan beställare och leverantör. Här behövs diskussion och förståelse för de utmaningar som beställaren står inför.

Vad vill du lyssna på och få veta mer om på WebCoast?

Informationsarkitektur, länkade öppna data, URI: er, att skriva för webben och användbarhet i en mobil miljö. Gärna ur ett praktiskt perspektiv!

 

Intervjuad av: Jenny Korpi

Ladda ned WebCoast-appen!

Ladda ner WebCoast-appen och få snabb och enkel tillgång till bland annat programmet. Du kan exempelvis spara ned ditt eget schema för helgen! Appen finns för båda iOS och Android i respektive App Store.

  • Tillgänglig på App Store
  • Hämta på Google Play
WebCoast Appen