Navigation
deltagare_Niklas_Angmyr

Deltagarintervju: Niklas Angmyr

När Niklas Angmyr får frågan vad han brinner för är svaret givet: lärande, entreprenörskap, företagsledning, mänskligt beteende och social förändring. Han ser WebCoast som en möjlighet att både hålla sig à jour med utvecklingen inom olika områden kopplade till webben och att knyta nya kontakter.

Till vardags driver Niklas det egna företaget Palorial. I egenskap av Learning Management-konsult erbjuder han lösningar för arbetsbaserat lärande som skapar tidsvinster, ständiga förbättringar, innovation och motivation.

Hur kommunicerar du på internet?

Jag bloggar, twittrar, facebookar, statusuppdaterar och delar information på LinkedIn samt använder Skype och e-post.

Jag är ”nybörjare” på sociala medier, men börjar greppa det och hitta min egen stil. Kopplat till detta har min egen blogg har varit väldigt givande, eftersom den ger en praktisk förståelse för hur sociala medier fungerar och vad det kan leda till.

Vad vill du prata om och lära ut till andra på WebCoast?

Om mitt eget ämne: arbetsbaserat lärande många-till-många. Det handlar om hur man kan använda sociala medier inom en organisation, så att alla kan lära sig precis det de behöver, när de behöver det. Det höjer både prestationsförmågan och effektiviteten.

Vad vill du lyssna på och få veta mer om på WebCoast?

Jag vill få en allmän uppdatering om vad som händer på olika fronter inom sociala medier och teknikutveckling, och om framväxten av social business.

Jag vet inte om Graphene-forskarna på Chalmers kommer till WebCoast, men om de gör det vore det mycket intressant att få höra något om hur de säkrar att deras informations- och erfarenhetsutbyte funkar tiptop.

Och sist, men absolut inte minst, ser jag fram emot att träffa en massa människor – både de jag redan känner och nya bekantskaper!

 

Intervjuad av: Jenny Korpi

Ladda ned WebCoast-appen!

Ladda ner WebCoast-appen och få snabb och enkel tillgång till bland annat programmet. Du kan exempelvis spara ned ditt eget schema för helgen! Appen finns för båda iOS och Android i respektive App Store.

  • Tillgänglig på App Store
  • Hämta på Google Play
WebCoast Appen