Navigation
DIY Do it yourself

Ämne på WebCoast: DIY

I London växer det fram en ny trend främst inom matlagning, hantverk och vintage (både kläder och möbler) som benämns DIY – Do It Yourself.

Trenden föds ifrån både ett miljötänk och ifrån att inte konsumera i onödan. Ett tänk som växer fram naturligt då generation Y och X ser en fräschare framtid om vi tar hand om vår planet på ett bättre sätt. Mycket behöver förändras allt ifrån hur vi behandlar miljön, till hur vi styr vår marknadsekonomi till resursslöseri (eller konsumtion-minskning) för att vi skall kunna se ett ljus i tunneln.

I detta ligger förstås en förståelse och en möjlighet att nyttja alla information på webben. Vad finns inte att finna där idag. Informationen och kommunikationen på nätet möjliggör att människor kan ta del av en större mängd data och kunskap, möjliggör kunskapsöverföring där 1+1=3, möjliggör att dela erfarenheter och att ta till vara på den. Och mycket information finns det som är gratis.

De tekniska förutsättningarna är på plats och kommunikationen gör att ledtider kortas, att fler kan dela över landsgränser, världsdelar och kulturer. Så trenden DIY kanske inte är så trendig – den kanske är mer ett naturligt steg i vår utveckling. Eller inte? Vad tycker du?

Vad vill du prata om på WebCoast 2015 som trendar just nu? Kan du dela med dig av trender inom ditt område? Kan 1+1 bli 3?

Text: Malin Friis-Liby

Foto: Dennis Church

Ladda ned WebCoast-appen!

Ladda ner WebCoast-appen och få snabb och enkel tillgång till bland annat programmet. Du kan exempelvis spara ned ditt eget schema för helgen! Appen finns för båda iOS och Android i respektive App Store.

  • Tillgänglig på App Store
  • Hämta på Google Play
WebCoast Appen